This website uses cookies. For more informationClose

Vítame Vás na stránkach spoločnosti Viveca s.r.o.

Firma Viveca s.r.o. bola založená v roku 2013 a do dnešnej podoby sa transformovala v roku 2014. Širokým spektrom svojej činnosti je zameraná jednak na služby energetického charakteru developerom a investorom, jednak na služby elektroinštalačného charakteru stavebným firmám a drobným stavebníkom.

Naša spoločnosť komplexne zabezpečuje projektovanie, dodávku a montáž elektrických zariadení bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov pre triedy objektov, bez nebezpečenstva aj s nebezpečenstvom výbuchu na území celej Slovenskej republiky. Sme odborná firma, schopná zrealizovať aj tie najnáročnejšie požiadavky zákazníkov, spoľahlivo a za výhodné ceny. Naši zamestnanci a zmluvní partneri sú špecialisti v odbore s viacročnou praxou.

Veľkú časť zisku vraciame do investícií vo firme, najmä do mechanizácie, techniky a budovania pracovného zázemia. Kladieme veľký dôraz na bezpečnosť pri práci, pracovníci sú vybavení predpísanými pracovnými pomôckami a pravidelne absolvujú všetky potrebné školenia a skúšky.

Snažíme sa byť slušnou a serióznou slovenskou firmou, kde podanie ruky má váhu zmluvy.

Firma Viveca s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 88652/B

Certifikáty