This website uses cookies. For more informationClose

Referencie

rok 2014

Obytná zóna - Rača, Východná ul.

prekládka NN, prípojka VN, trafostanica, rozvody NN, verejné osvetlenie

Napojenie LED veľkoplošnej obrazovky - Bratislava, Nová tržnica, strecha

prípojka NN, bleskozvody

Biofarma - Tomky

prípojka NN, elektroinštalácie, bleskozvody

Obytný súbor II. východ - Malinovo

prekládka VN, rozvody NN

Obytná zóna A3 Sever Rozálka Park - Pezinok

prekládka VN, prípojka VN, trafostanica, rozvody NN, verejné osvetlenie

Obytná zóna Kamenný Mlyn II. - Trnava

prekládka VN, prípojka VN, trafostanica, rozvody NN, verejné osvetlenie

Trafostanica Kaštieľ - Bernolákovo

prekládka VN, trafostanica

Bytový dom Dubnička - Bánovce nad Bebravou

elektroinštalácia, bleskozvody

Obytný súbor ND II. - Nová Dedinka

prekládka VN, prípojka VN, rozvody NN, verejné osvetlenie

Obytný súbor Záhumenice - Vinosady

prekládka VN

Bytové domy HÁJPARK - Petržalka, Kutlíkova ul.

prípojka VN, trafostanica, rozvody NN,

Obytný súbor XV - Malinovo

rozvody NN

Okružná križovatka - Trnava, Bratislavská-Strojárenská ul.

prekládka verejného osvetlenia

rok 2015

Bytový dom C - Rusovce, Betliarska ul.

elektroinštalácie

Bytové domy HÁJPARK - Petržalka, Kutlíkova ul.

elektroinštalácie

Obytná zóna Panská alej - Pezinok

rozvody VN, rozvody NN, verejné osvetlenie

NASES projekt Digitálne učivo - Trnavský región

štrukturovaná kabeláž, trasy optických sietí zemné práce

Obytná zóna Alej Hrušov - Kalinkovo

prípojky NN, verejné osvetlenie

Obytná zóna Kamenný Mlyn III. - Trnava

rozvody NN, verejné osvetlenie

Verejné osvetlenie - Stará Turá

rekonštrukcia verejného osvetlenia

 

rok 2016

Obytná zóna Nová tehelňa - Senec

prípojka VN, trafostanica, rozvody NN, verejné osvetlenie

Čerpacia stanica Slovnaft - Bratislava, Prístavná ul.

elektroinštalácie

Bytové domy Hájpark II. - Bratislava, Kutlíkova ul.

elektroinštalácie

Hypermarket Kaufland - Pezinok

prípojka VN

Výrobný závod ZF Slovakia - Levice

elektroinštalácie

Obytná zóna - Rača, Východná ul.

prekládka NN, prípojka VN, trafostanica, rozvody NN, verejné osvetlenie

Nová Cvernovka - Bratislava, Račianska ul.

rozvody NN

 

rok 2017

Bytový dom - Bratislava, Zochova ul.

elektroinštalácie

Polyfunkčný objekt - Senec, Nám. 1.mája

prekládka NN

Mestský úrad Pezinok

elektroinštalácie

Výrobný závod ZF Slovakia - Šahy

elektroinštalácie, vonkajšie osvetlenie, rozvody NN, slaboprúd

Parkovisko - Trnava, ul.Dohnányho-A.Žarnova

prekládka VN a NN

 

rok 2018

Rekonštrukcia staničnej budovy - Trnava

prípojka NN, elektroinštalácie

Materská škola - rohožník

elektroinštalácie

Parkovisko - Trnava, ul.Dohnányho-A.Žarnova

prekládka VN a NN

Výrobno-skladová hala KASAI SLOVAKIA - Levice

spínacia stanica VN, rozvod VN a NN, trafostanica, elektroinštalácie, vonkajšie osvetlenie, slaboprúdové rozvody

Fotovoltaické elektrárne - Monor, Maďarsko

rozvody NN

Obytná zóna Nová tehelňa II. - Senec

prípojka VN

 

rok 2019

Obytná zóna Nová Tulipa - Kvetoslavov

distribučné rozvody NN, prípojky NN, verejné osvetlenie

Výrobno-skladový areál PUNCH CAMPUS - Detva

rozvody VN a NN, spínacia stanica VN, areálové osvetlenie

Administratívno-obchodné centrum PTÁČEK - Bratislava

elektroinštalácie, slaboprúdové rozvody

Materská škola - Záhorská Bystrica

elektroinštalácie

Obytná zóna Makové - Most pri Bratislave

prekládka VN rozvodov, distribučné rozvody NN

Obytná zóna Nová Tulipa - Kvetoslavov

distribučné rozvody NN, prípojky NN, verejné osvetlenie